One comment on “שוב, אני מתפלל שאני טועה

  1. בדרך כלל, אני בוחר שלא לענות. אבל רק שתדע הסטטיסטיקה הרשמית במחקרי ביטחון אומרת שמחבלים, רובם הגדול, אינו חוזר לטרור מסיבות כאלה ואחרות. רק בודדים חוזרים ובודדים יותר מתברגים גבוה והם מחוסלים.

    עוצמה נמדדת לא רק בכוח צבאי, אלא מרכיב מוסרי, חברתי וכלכלי. לקרוא הבוקר את עיתונים ממדינות ערב והמפרץ ובפשוט להתגאות בהיותנו ישראלים. כתבים ופרשנים בכירים “מקנאים” בגלעד שליט, שבמקום שהמדינה מעלימה את אזרחיה (במדינות ערב) היא דואגת לאחרון חייליה וגם אם מדובר ב”עצמות רקובות”. הלכידות היא לא דבר מובן מעליו.

    בין אם העסקה קשה או לא מוסרית לעולם לא נגיע לעמק השווה. אבל העסקה לא מסכנת את ביטחון המדינה. מנהיגות מקבלת החלטות קשות ולנהל מדינה זה לנהל סיכונים. ישראל היא מדינה חזקה, האויבים שלנו יודעים את זה.

    אני ישן טוב בלילה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *