2 comments on “להיות ציוני באקדמיה

  1. כל הכבוד דן , ישאר כוח! גם אני עליתי לארץ מניו יורק ומזדהה עם כל מילה. אנשים כמונו יביאו לתחייתה של תנועת הציונות!

  2. שלום!
    הבעיה היא שמי שלא לומד מההיסטוריה ומתעלם ממנה – ההיסטוריה מתעלמת ממנו.
    אנו צריכים ללמוד מהערבים – כיצד ללמוד ולשמר את ההיסטוריה.
    כאשר בראש הממסד עומדים אנשים שבראש מעיינם עומד הכסף – מה הפלא ששאר הדברים לא חשובים אצלם?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *